Teendők, változások

2022.09.29. |

Bankszámlaszámaink megváltoztak:

 

FŐ (HUF) számlánk: 11600006-00000000-79713397

 

Igazgatási díj: 11600006-00000000-79723963

 

Utófinanszírozás: 11600006-00000000-79724074

 

Kiegészítő támogatás: 11600006-00000000-79724081

 

1% 2/3-a: 11600006-00000000-79724115

______________________________________________________________________________________

Tisztelt Pályázók!

FONTOS VÁLTOZÁS

Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket hogy a hivatkozással a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormány rendelet 7. § 2(b); 14. § 2, 7; és a 15. § 1 bekezdésében foglaltakra, tájékoztatom, hogy  a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium elkülönített fizetési számlájára kell teljesíteni  a  látvány-csapatsport támogatás keretében fennálló visszafizetési kötelezettséget. 

A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság maradvány visszafizetésére szolgáló bankszámlaszáma a következő számlaszámra változott:

10023002-01009356-05050031

A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság igazgatási számlaszáma a következő számlaszámra változott, 1% 1/3 része: 

10023002-01780499-00000000


TIG Kérelmek

Új TIG kérelem benyújtása esetén javasolt szerződésmintákat csatolom.
Amennyiben más formátumot szeretne az Egyesület alkalmazni arra lehetősége van, de a következő adattartalmat mindenképp szerepeltetni kell:

Támogató – Támogatott Együttműködési megállapodás:
• Támogató cégszerű adatai
• Támogatott cégszerű adatai
• Törvényi hivatkozások
• Támogatási összeg megjelölése
• Támogatási jogcím megjelölése
• A megfelelő számlaszámok szerepeltetése: Egyesület elkülönített számlaszáma jogcímhez kötötten, MJSZ 1% 2/3-a: 11600006-00000000-79724115, Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság  számlaszáma 1%1/3 része: 10023002-01780499-00000000
• A cég üzleti év fordulójának megjelölése
• A kapcsolattartók megnevezése
• Az utalás tervezett időpontja
• Dátum
• Cégszerű aláírás

Támogató – Kiegészítő támogatást fogadó szervezet:

• MJSZ részére való folyósításnál kizárólag a csatolt szerződés
• Támogató cégszerű adatai
• Támogatott cégszerű adatai
• Törvényi hivatkozások
• Támogatási összeg megjelölése, amelyet TAO támogatásként adott
• Támogatási jogcím megjelölése, amelyet TAO támogatásként adott
• Támogatási összeg, amely a nyújtott TAO támogatás után kiegészítő támogatásként ad!
• A kiegészítő támogatásra nyitott számlaszám megjelölése: Mindenkinek, aki szeretne ehhez a támogatáshoz jutni, külön al számla nyitása kötelező!
• A cég üzleti év fordulójának megjelölése
• A kapcsolattartók megnevezése
• Az utalás tervezett időpontja
• Dátum
• Cégszerű aláírás

Gyerehokizni

Válogatott termékek

Erste Liga TV