Teendők, változások

2018.04.03. |

Bankszámlaszámaink megváltoztak:

 

FŐ (HUF) számlánk: 11600006-00000000-79713397

 

Igazgatási díj: 11600006-00000000-79723963

 

Utófinanszírozás: 11600006-00000000-79724074

 

Kiegészítő támogatás: 11600006-00000000-79724081

 

1% 2/3-a: 11600006-00000000-79724115

Benyújtási határidő:  2018.04.30. munkaszüneti nap (2018.05.02. 24:00)

Az MJSZ 120 napon belül hoz döntést. Hiánypótlásra egyszer van lehetőség. Hiánypótlás kiküldése: bírálattól függ, a hiánypótlási határidőt MJSZ határozza meg

Bírálat: max. 120 nap

2017.01.12. csütörtök 8:00-tól a TAO kérelmi rendszernek új elérhetősége:
https://gemma02.gemma.hu/tao

Az elektronikus aláíráshoz szükséges tennivalókról senki ne feledkezzen meg – elektronikus felület nyitó oldala.

Kérdés esetén elérhetőség 8:00-16:00 között: +36-20-941-4111

2015.12.24. naptól  a 22/C§ alapján (régi típus) nyújtott támogatási igazolások kiállításához VÁLTOZOTT a kötelező dokumentáció!

  1. ÚJ, innen letölthető együttműködési megállapodás
  2. Nyilatkozat 22 C együttműködési megállapodáshoz – (nyilatkozat) innen letölthető
  3. Kiegészítő támogatási megállapodás, vagy nyilatkozat - (nyilatkozat)
  4. NAV 0 Támogató, vagy köztartozás mentességet igazoló dokumentum
  5. NAV 0 Támogatott, vagy köztartozás mentességet igazoló dokumentum
  6. Igazgatási díj befizetését igazoló dokumentum

Azon egyesületek, akik nem ezt a mintát használják a szerződésben szerepeljen ez a mondat:

A Támogató nyilatkozik arról, hogy a támogatási összeg a rendelkezésére áll, és az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint vállalja a teljesítést!

______________________________________________________________________________________

A Magyar Jégkorong Szövetség TAO irodája a FONTOS változásra hivja fel a figyelmet:

2015. március 3-tól az elektronikus felületen kezelünk minden programmal kapcsolatos kérelmet, bírálatot! 
(Az elszámolással kapcsolatban a továbbiakban is minden a megszokott módon történik)

• sorok közötti módosítás
• programmódosítás
• hosszabbítás
• program beadásakor a hiánypótlási határidő meghosszabbítását
• program beadása után a felfüggesztést
• TIG kérelmek beadását (NAV, előzőek)
• TIG kérelmek visszavonását

______________________________________________________________________________________

Tisztelt Pályázók!

FONTOS VÁLTOZÁS
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI. 30.) Korm. rendelet 7. § (2b), valamint a 14. § (7) és (8) bekezdéseiben meghatározott – a visszafizetést követően az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására fordítható – fel nem használt támogatások visszafizetésére a tárca a Magyar Államkincstárnál vezetett Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla elnevezésű,10032000-01220328-50000005 számú számla szolgál.

A közigazgatási szolgáltatási díjakat, valamint az ellenőrzési feladatok ellátására fordítandó1%-ok 1/3-ad részét az NSI megszűnése után az EMMI Igazgatás által biztosított 10032000-01425190-00000000 számú számlára kell befizetni.

TIG Kérelmek

Új TIG kérelem benyújtása esetén javasolt szerződésmintákat csatolom.
Amennyiben más formátumot szeretne az Egyesület alkalmazni arra lehetősége van, de a következő adattartalmat mindenképp szerepeltetni kell:

Támogató – Támogatott Együttműködési megállapodás:
• Támogató cégszerű adatai
• Támogatott cégszerű adatai
• Törvényi hivatkozások
• Támogatási összeg megjelölése
• Támogatási jogcím megjelölése
• A megfelelő számlaszámok szerepeltetése: Egyesület elkülönített számlaszáma jogcímhez kötötten, MJSZ 1% 2/3-a: 11600006-00000000-79724115, EMMI számlaszáma 1%1/3 része:10032000-01425190-00000000
• A cég üzleti év fordulójának megjelölése
• A kapcsolattartók megnevezése
• Az utalás tervezett időpontja
• Dátum
• Cégszerű aláírás

Támogató – Kiegészítő támogatást fogadó szervezet:

• MJSZ részére való folyósításnál kizárólag a csatolt szerződés
• Támogató cégszerű adatai
• Támogatott cégszerű adatai
• Törvényi hivatkozások
• Támogatási összeg megjelölése, amelyet TAO támogatásként adott
• Támogatási jogcím megjelölése, amelyet TAO támogatásként adott
• Támogatási összeg, amely a nyújtott TAO támogatás után kiegészítő támogatásként ad!
• A kiegészítő támogatásra nyitott számlaszám megjelölése: Mindenkinek, aki szeretne ehhez a támogatáshoz jutni, külön al számla nyitása kötelező!
• A cég üzleti év fordulójának megjelölése
• A kapcsolattartók megnevezése
• Az utalás tervezett időpontja
• Dátum
• Cégszerű aláírás

Gyerehokizni

Válogatott termékek

Erste Liga TV