Pályázatot ír ki az MJSZ

2024.05.27. 09:18 |

A Magyar Jégkorong Szövetség idén is pályázatot hirdet a 14-22 éves játékosok számára, melynek célja, hogy a kiemelkedő képességű játékosok a hazainál erősebb bajnokságokban tudjanak további tapasztalatot szerezni. A pontos kiírás alább olvasható, a pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 14.

A Magyar Jégkorong Szövetség (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., nyilvántartási szám: 01-07-0000014; képviseli: Sipos Levente főtitkár; a továbbiakban: Kiíró) a korábbi évekhez hasonlóan 2024-ben is utánpótlás ösztöndíj-felhívást tesz közzé 14-22 év közötti tehetséges fiatal magyar jégkorongozók szakmai fejlődés támogatására, akik a magyar bajnokságnál magasabban rangsorolt, alább felsorolt utánpótlás ligában fognak versenyezni a 2024/2025-es szezonban:

  • Férfiaknál Svédországban, Finnországban, Svájcban, Németországban, Csehországban és Szlovákiában minden korosztályban az első osztályban szereplő csapatok. Kanadában U-Sports, Major Junior és Junior A ligák, Prep school U18 AAA és U16 AAA. Az Egyesült Államokban NCAA D1, USHL, NAHL, NCDC, Prep school U18 AAA és U16 AAA.
  • Nőknél az Egyesült Államokban NCAA D1, Prep school, Kanadában U-Sports, top junior liga, Prep school.
    Kapusok és mezőnyjátékosok az alábbi tábla szerinti összegeket pályázhatják meg:
Támogatás megoszlása Pénzbeli Felszerelés Összesen max.
Játékos legfeljebb 750.000 legfeljebb 1.000.000 1.000.000
Kapus legfeljebb 750.000 legfeljebb 1.500.000 1.500.000


A pénzbeli támogatást a játékos a 2024/2025-es szezonban a kint tartózkodásával kapcsolatban, a pályázati eredményhirdetést követően felmerülő működési költségeinek, azaz szállás-, utazás-, tagdíj-, illetve tandíjköltségekre használhatja fel. A benyújtott anyagnak tartalmaznia kell a megpályázni kívánt összeg felsorolt kategóriák közötti tervezett bontását.

A pályázati eljárásban való részvétel feltételei:
• a Pályázó a Kiíró bármely tagszervezeténél játékosmúlttal rendelkezik;
• a Pályázó 2002. január 1. és 2010. december 31. között született;
• a Pályázónak nem áll fent pénzügyi tartozása a Kiíró felé;
• a korosztályos klubedző és a válogatott edzőjének támogató levele (a válogatott edző az ajánló levelét egyenesen a Kiírónak küldi meg)
• a Pályázó vállalja, hogy negyedévente beszámolót küld a Kiírónak az info@icehockey.hu e-mail címre;
• a Pályázó vállalja, hogy marketing és kommunikációs együttműködést köt a Kiíróval.

A pályázatnak a fentieken túl tartalmaznia kell a Pályázó nevét, lakóhelyét, születési adatait, és telefonos elérhetőségét, valamint meg kell jelölnie a meghívó klubcsapat adatait és azt, hogy melyik jégkorongligában indul a 2024/2025-es szezonban. A Pályázónak írnia kell egy motivációs levelet, míg a külföldi klubtól szükség van egy meghívó levélre.

A pályázatokat elektronikus úton kell eljuttatni a Kiíró központi e-mail címére, az info@icehockey.hu címre, legkésőbb 2024. június 14-ig.

A pályázat elnyeréséhez szükséges, hogy a sportoló a hazai versenyrendszernél magasabban rangsorolt utánpótlás bajnokságban játsszon a 2024/2025-es szezonban. A felsorolásban nem szereplő versenyrendszerek esetében egyedi mérlegelésre van mód, amennyiben a preferált bajnokságokba jelentkező nyertes Pályázók mellett még marad forrás. Női játékosok esetében a pályázat elnyerésének feltétele, hogy a Pályázó felnőtt vagy U18-as válogatott kerettag legyen.

A pályázaton nyertes sportolókkal kötendő támogatási szerződés megkötésének feltétele az alábbiak benyújtása:
• Nyilatkozat arról, hogy amennyiben a támogatás folyósítását követő öt éven belül beválogatják a vendégország nemzeti válogatottjába, úgy a támogatás összegét a válogatott keretbe történő meghívását követő egy éven belül visszafizeti a Kiíró utánpótlás támogató alapjába.
• Nyilatkozat arról, hogy amennyiben a kint tartózkodása során befejezné játékosi karrierjét, úgy az utolsó ösztöndíj-részlet folyósítását követő egy éven belül a támogatási összeg 100%-át visszafizeti a Kiíró utánpótlás támogató alapjába. Ez alól kivételt képez, ha a karrier váratlan befejezése a Pályázón kívül álló okból történik meg.
• A klubcsapat részletes pénzügyi kötelezettségeket is tartalmazó meghívó levele;
• A Pályázó által írt motivációs levél;
• A melléklet szerint részletes költségvetési terv a kiutazás, valamint a kint tartózkodás várható költségeiről;
• ajánlások edzőktől, kluboktól, tanároktól.

A Kiíró az eljárás során a Pályázók személyes, illetve különleges adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, és a pályázati eljárás lezárását követően az előírt jogszabályi rendben megsemmisíti.

A pályázati eljárással kapcsolatos dokumentációs és postai költségeket a Pályázónak kell viselnie.

A pályázatokat a Kiíró Főtitkára és általa vezetett pályázati munkacsoport rangsorolja a pályázatokban szereplő külföldi bajnokságok szintje, a Pályázók korosztályos besorolása, valamint a válogatottakban való részvétel alapján.

A Kiíró legkésőbb 2024. július 19-ig eredményt hirdet.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat hiánypótlásra hívja fel, hiányos pályázatok esetében a pályázatot eredménytelennek, vagy csak részben eredményesnek nyilvánítsa, illetve a kiírást teljes egészében visszavonja.

A nyertes pályázat alapján a Pályázóval a Kiíró ösztöndíjszerződést köthet, de erre vonatkozóan a Kiírónak nincs kötelezettsége.

Pályázó tudomásul veszi, hogy a Kiíró jogosult arra, hogy bármilyen okból kifolyólag a szerződéses tárgyalások lezárását követően is visszavonja a szerződéskötési szándékát és elálljon a szerződéskötéstől.

A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatási döntésről szóló értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül a nyertes Pályázónak felróható okból nem jön létre a szerződés.

Melléklet:

A költségterv és költségek kifizetési ütemterve

Az adatkezelési tájékoztató itt olvasható.

Gyerehokizni

Válogatott termékek

Erste Liga TV