PÁLYÁZATOT HIRDETETT AZ MJSZ

2019.05.31. 12:00 |

Az MJSZ a 15-23 éves játékosok számára hirdet pályázatot, melynek célja, hogy a kiemelkedő képességű játékosok a magyarnál erősebb bajnokságokban tudjanak további tapasztalatot szerezni. A pontos kiírás alább elolvasható, a pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.

A Magyar Jégkorong Szövetség (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., nyilvántartási szám: 01-07-0000014; képviseli: Dr. Such György elnök; a továbbiakban: Kiíró)

                                                               utánpótlás ösztöndíj-felhívást                            

tesz közzé, 15-23 év közötti tehetséges fiatal jégkorongozóknak a magyar bajnokságnál magasabban rangsorolt utánpótlás vagy felnőtt ligában történő szakmai fejlődés támogatására – a magyar jégkorong-életbe való visszatérés szándéka mellett – játékosonként legfeljebb évi bruttó 1.500.000,- Ft összeghatárig. Az MJSZ által jóváhagyott és erre a célra elkülönített támogatási keretösszeg 10 millió Ft/év, amelyet a játékos kint tartózkodásával kapcsolatban felmerülő szállás-, utazás-, felszerelés-, illetve tandíjköltségekre lehet felhasználni.

A pályázati eljárásban való részvétel feltételei:

  • a pályázó az MJSZ tagszervezetének igazolt jégkorongozója;
  • szeptember 1-jén betöltötte a 15., de még nem töltötte be a 23. életévét;
  • a korosztályos klubedző és a válogatott edzőjének támogató levele, valamint a meghívó fél részletes pénzügyi kötelezettségeket is tartalmazó levele;
  • részletes költségvetési tervet a kiutazás, valamint a kinttartózkodás várható költségeiről;
  • a pályázó számára rendelkezésre álló, a kiutazás, valamint a kinttartózkodás költségek legalább 50 %-ának a fedezetére rendelkezésre álló önrész meglétére vonatkozó banki fedezetigazolás;
  • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • a pályázó vállalja, hogy meghatározott időközönként beszámolót küld az MJSZ-nek
  • a pályázó vállalja, hogy marketing és kommunikációs együttműködést köt az MJSZ-szel

A pályázatnak a fentieken túl tartalmaznia kell a pályázó nevét, lakóhelyét, születési adatait, és telefonos elérhetőségét, valamint meg kell jelölnie, hogy a meghívó klubcsapat mely jégkorong-ligában indult a 2018/2019-es szezonban. A pályázónak nyilatkoznia kell továbbá, hogy amennyiben a támogatás folyósítását követő 5 éven belül profi szerződést kap az érintett, vagy bármely más, a magyarnál magasabban rangsorolt ligában szereplő valamely klubcsapatnál, vagy ha beválogatják a vendégország nemzeti (U-20-as vagy felnőtt nemzeti) válogatottjába, úgy a támogatás összegét a profi szerződés aláírását, illetve a válogatott keretbe történő meghívását követő 1 éven belül visszafizeti az MJSZ utánpótlás támogató alapjába. A pályázónak nyilatkoznia kell arról is, hogy amennyiben a kinttartózkodása során befejezné játékosi karrierjét, úgy az utolsó ösztöndíj-részlet folyósítását követő 1 éven belül a támogatási összeg 100 %-át visszafizeti az MJSZ utánpótlás támogató alapjába.

A pályázatokat a Szakmai Bizottság javaslata alapján az Elnökség bírálja el. Az Elnökség ugyancsak a Szakmai Bizottság javaslatának figyelembevételével dönt arról, hogy a meghívó fél a magyar bajnokságnál magasabban rangsorolt utánpótlás vagy felnőtt ligához tartozónak minősül-e.

A pályázatokat postai úton kell eljuttatni Kovács Zoltán szakmai alelnök részére az info@icehockey.hu címen, legkésőbb 2019. június 30-ig.

A Kiíró az eljárás során a pályázók személyes, illetve különleges adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, és a pályázati eljárás lezárását követően az előírt jogszabályi rendben megsemmisíti.

A pályázati eljárással kapcsolatos dokumentációs és postai költségeket a pályázónak kell viselnie.

A Kiíró legkésőbb 2019. július 15-ig eredményt hirdet. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a hiányos pályázatokat pótlásra hívja fel, hogy megfelelő pályázatok hiányában a pályázatot eredménytelennek, vagy csak részben eredményesnek nyilvánítsa, illetve a kiírást teljes egészében visszavonja.

 

Budapest, 2019. május 24.

 

Gyerehokizni

Válogatott termékek