Pályázatot hirdet a Magyar Jégkorong Szövetség

2022.06.01. 14:30 |

A Magyar Jégkorong Szövetség pályázatot hirdet a 14-22 éves játékosok számára, melynek célja, hogy a kiemelkedő képességű játékosok a hazainál erősebb bajnokságokban tudjanak további tapasztalatot szerezni. A pontos kiírás alább olvasható, a pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 17.

A Magyar Jégkorong Szövetség (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., nyilvántartási szám: 01-07-0000014; képviseli: Sipos Levente főtitkár; a továbbiakban: Kiíró) a korábbi évekhez hasonlóan 2022-ben is utánpótlás ösztöndíj-felhívást tesz közzé 14-22 év közötti tehetséges fiatal magyar jégkorongozók szakmai fejlődés támogatására, akik a magyar bajnokságnál magasabban rangsorolt, és a pályázati felhívás 1. számú mellékletében felsorolt utánpótlás ligában fognak versenyezni a 2022/2023-as szezonban. Kapusok és mezőnyjátékosok az alábbi tábla szerinti összegeket pályázhatják meg:


A pénzbeli támogatást a játékos a 2022/2023-as szezonban a kint tartózkodásával kapcsolatban, a pályázati eredményhirdetést követően felmerülő működési költségeinek, azaz szállás-, utazás-, tagdíj-, illetve tandíjköltségekre használhatja fel. A benyújtott anyagnak tartalmaznia kell a megpályázni kívánt összeg felsorolt kategóriák közötti tervezett bontását.

A pályázati eljárásban való részvétel feltételei:
• a Pályázó a Kiíró bármely tagszervezeténél játékosmúlttal rendelkezik;
• a Pályázó 2000. január 1. és 2008. december 31. között született;
• a Pályázónak nem áll fent pénzügyi tartozása az Kiíró felé;
• a korosztályos klubedző és a válogatott edzőjének támogató levele;
• a Pályázó vállalja, hogy negyedévente beszámolót küld a Kiírónak az info@icehockey.hu e-mail címre;
• a Pályázó vállalja, hogy marketing és kommunikációs együttműködést köt a Kiíróval.

A pályázatnak a fentieken túl tartalmaznia kell a Pályázó nevét, lakóhelyét, születési adatait, és telefonos elérhetőségét, valamint meg kell jelölnie, hogy a meghívó klubcsapat adatait és azt, hogy melyik jégkorong-ligában indul a 2022/2023-as szezonban.

A pályázatokat elektronikus úton kell eljuttatni a Kiíró központi e-mail címére, az info@icehockey.hu címre, legkésőbb 2022. június 17-ig.

A pályázat elnyeréséhez szükséges, hogy a sportoló a hazai versenyrendszernél magasabban rangsorolt utánpótlás bajnokságban játsszon a 2022/2023-es szezonban. Ezen bajnokságok rangsorát és felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. A felsorolásban nem szereplő versenyrendszerek esetében egyedi mérlegelésre van mód, amennyiben a preferált bajnokságokba jelentkező nyertes Pályázók mellett még marad forrás. Egyedi elbírálás alapján támogatható viszont az a Pályázó, aki életkoránál idősebb korosztályban, de hátrébb rangsorolt bajnokságban játszik. Női játékosok esetében a pályázat elnyerésének feltétele, hogy a Pályázó felnőtt vagy U18-as válogatott kerettag legyen.

A pályázaton nyertes sportolókkal kötendő támogatási szerződés megkötésének feltétele az alábbiak benyújtása:
• Nyilatkozat arról, hogy amennyiben a támogatás folyósítását követő öt éven belül beválogatják a vendégország nemzeti válogatottjába, úgy a támogatás összegét a válogatott keretbe történő meghívását követő egy éven belül visszafizeti a Kiíró utánpótlás támogató alapjába.
• Nyilatkozat arról, hogy amennyiben a kint tartózkodása során befejezné játékosi karrierjét, úgy az utolsó ösztöndíj-részlet folyósítását követő egy éven belül a támogatási összeg 100 %-át visszafizeti a Kiíró utánpótlás támogató alapjába. Ez alól kivételt képez, ha a karrier váratlan befejezése a Pályázón kívül álló okból történik meg.
• A klubcsapat részletes pénzügyi kötelezettségeket is tartalmazó meghívó levele;
• számú melléklet szerint részletes költségvetési terv a kiutazás, valamint a kint tartózkodás várható költségeiről;
• Igazolás arról, hogy a Pályázó számára rendelkezésre áll a kiutazás, valamint a kint tartózkodási költségek legalább 50%-ának a fedezete önrészként (banki igazolás és szülői nyilatkozat formájában);
• 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A Kiíró az eljárás során a Pályázók személyes, illetve különleges adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, és a pályázati eljárás lezárását követően az előírt jogszabályi rendben megsemmisíti.

A pályázati eljárással kapcsolatos dokumentációs és postai költségeket a Pályázónak kell viselnie.

A pályázatokat a Kiíró Főtitkára és általa vezetett pályázati munkacsoport rangsorolja a pályázatokban szereplő külföldi bajnokságok szintje, a Pályázók korosztályos besorolása, valamint a válogatottakban való részvétel alapján.

A Kiíró legkésőbb 2022. július 15-ig eredményt hirdet.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat hiánypótlásra hívja fel, hiányos pályázatok esetében a pályázatot eredménytelennek, vagy csak részben eredményesnek nyilvánítsa, illetve a kiírást teljes egészében visszavonja.

A nyertes pályázat alapján a Pályázóval a Kiíró ösztöndíjszerződést köthet, de erre vonatkozóan a Kiírónak nincs kötelezettsége.

Pályázó tudomásul veszi, hogy a Kiíró jogosult arra, hogy bármilyen okból kifolyólag a szerződéses tárgyalások lezárását követően is visszavonja a szerződéskötési szándékát és elálljon a szerződéskötéstől.

A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatási döntésről szóló értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül a nyertes Pályázónak felróható okból nem jön létre a szerződés.

Mellékletek:
1. számú melléklet – pályázható bajnokságok listája
2. számú melléklet – költségterv és költségek kifizetési ütemterve

Budapest, 2022. június 1.

Gyerehokizni

Válogatott termékek

Erste Liga TV