Pályázatot hirdetett az MJSZ

2020.06.16. 17:20 |

Az MJSZ a 15-23 éves játékosok számára hirdet pályázatot, melynek célja, hogy a kiemelkedő képességű játékosok a magyarnál erősebb bajnokságokban tudjanak további tapasztalatot szerezni. A pontos kiírás alább elolvasható, a pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

A Magyar Jégkorong Szövetség (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., nyilvántartási szám: 01-07-0000014; képviseli: Dr. Such György elnök; a továbbiakban: Kiíró)

                                                               utánpótlás ösztöndíj-felhívást                            

tesz közzé, 15-23 év közötti tehetséges fiatal jégkorongozóknak a magyar bajnokságnál magasabban rangsorolt utánpótlás vagy felnőtt ligában történő szakmai fejlődés támogatására – a magyar jégkorong-életbe való visszatérés szándéka mellett – játékosonként legalább évi bruttó 500.000, -Ft és legfeljebb évi bruttó 1.000.000,- Ft összeghatárig, amelyet a játékos a 2020/2021-es szezonban kint tartózkodásával kapcsolatban felmerülő szállás-, utazás-, felszerelés -, illetve tandíjköltségekre lehet felhasználni.

Idéntől lehetőség van kizárólag felszerelésre pályázni, kapus esetében legfeljebb bruttó 1.500.000, -Ft, mezőnyjátékos esetében pedig legfeljebb bruttó 750.000, - Ft összeghatárig.

A pályázó a kétfajta támogatás közül csak egyre nyújthat be pályázatot.

A pályázati eljárásban való részvétel feltételei:

  • a pályázó a Kiíró tagszervezetének jelenleg vagy korábban igazolt játékosa;
  • a pályázó 1997. január 1. és 2005. december 31. között született;
  • a pályázónak nem áll fent pénzügyi tartozása a Kiíró felé;
  • a korosztályos klubedző és a válogatott edzőjének támogató levele, valamint a meghívó fél részletes pénzügyi kötelezettségeket is tartalmazó levele;
  • a részletes költségvetési terv a kiutazás, valamint a kint tartózkodás várható költségeiről;
  • a pályázó számára rendelkezésre álló, a kiutazás, valamint a kint tartózkodási költségek legalább 50%-ának a fedezetére rendelkezésre álló önrész meglétére vonatkozó banki fedezetigazolás;
  • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
  • a pályázó vállalja, hogy meghatározott időközönként beszámolót küld a Kiírónak;
  • a pályázó vállalja, hogy marketing és kommunikációs együttműködést köt a Kiíróval.

A pályázatnak a fentieken túl tartalmaznia kell a pályázó nevét, lakóhelyét, születési adatait, és telefonos elérhetőségét, valamint meg kell jelölnie, hogy a meghívó klubcsapat mely jégkorong-ligában indul a 2020/2021-es szezonban. A pályázónak nyilatkoznia kell továbbá, hogy amennyiben a támogatás folyósítását követő 5 éven belül beválogatják a vendég vagy más ország nemzeti válogatottjába, úgy a támogatás összegét a válogatott keretbe történő meghívását követő 1 éven belül visszafizeti a Kiíró utánpótlás támogató alapjába. A pályázónak nyilatkoznia kell arról is, hogy amennyiben a kint tartózkodása során befejezné játékosi karrierjét, úgy az utolsó ösztöndíj-részlet folyósítását követő 1 éven belül a támogatási összeg 100 %-át visszafizeti a Kiíró utánpótlás támogató alapjába. Ez alól kivételt képez, ha a karrier befejezése a pályázón kívül álló okból történik meg.

A pályázatokat a Kiíró Főtitkára és általa vezetett pályázati munkacsoport rangsorolja a pályázatokban szereplő külföldi bajnokságok szintje, a pályázók korosztályos besorolása, valamint a válogatottakban való részvétel alapján.

A támogatásra javasoltak körét és a javasolt összegeket a Főtitkár az Kiíró Elnöksége elé terjeszti jóváhagyásra, várhatóan július 15-ig.

A pályázatokat elektronikus úton kell eljuttatni Kupai Nikolett részére az kupai.nikolett@icehockey.hu címen, legkésőbb 2020. június 30-ig.

A Kiíró az eljárás során a pályázók személyes, illetve különleges adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, és a pályázati eljárás lezárását követően az előírt jogszabályi rendben megsemmisíti.

A pályázati eljárással kapcsolatos dokumentációs és postai költségeket a pályázónak kell viselnie.

A Kiíró legkésőbb 2020. július 15-ig eredményt hirdet. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat hiánypótlásra hívja fel, hiányos pályázatok esetében a pályázatot eredménytelennek, vagy csak részben eredményesnek nyilvánítsa, illetve a kiírást teljes egészében visszavonja.

 

Budapest, 2020. június 16.

Gyerehokizni

Válogatott termékek

Erste Liga TV