Pályázat indul: gyermekvédelem a sportban

2022.11.16. 17:14 |

Budapest Főváros Önkormányzata pályázatot ír ki a budapesti székhelyű sportszervezetek sportcélú gyermekvédelmi programjainak támogatására.

A pályázat célja egy olyan gyermekvédelmi együttműködési program megalkotása, amely segíti a gyermekek védelmének kialakítását és fejlesztését a fővárosi sportéletben, és ezen innovatív pilot projekt elindításával támogatja az ez irányú jövőbeni szakmai építkezést is.

A pályázat során olyan sportcsapatok, sportközösségek támogatását célozzák meg, amelyek a gyermekvédelem témakörében fejlesztéseket, új gyakorlatokat kívánnak bevezetni, kipróbálni. Fontosnak tartják, hogy minél több sportközösség számára kiemelt fontosságú témaként jelenjen meg a gyermekek védelme, ehhez kívánnak pénzügyi forrást biztosítani. Jelen pályázati program pilot projektként került elindításra, egy konkrét közösség kiválasztásával. 

A program során a pályázó sportszervezetnek együttműködésben szükséges dolgoznia egy olyan partnerszervezettel, mely az Alapszabályában vagy az Alapító okiratában foglalva gyermekekkel kapcsolatos oktatási, nevelési, ellátási, szociológiai vagy kutatási tevékenységet végez. Ennek alapján a pályázó sportszervezet és együttműködési partnere közösen kell, hogy összeállítson egy éves programot/koncepciót, melynek tartalma a gyermekvédelemre helyeződik. A koncepció tartalmában különféle tevékenységi formákat elfogadunk, például gyermekvédelmi workshop lebonyolítása, etikai kódex kiterjesztése, coaching programok megvalósítása, pszichológiai foglakkozások lehetővé tétele, gyermekvédelmi szakember megbízása, családterápiás foglalkozások kialakítása, krízisközpont létrehozása, atrocitás-jelzőrendszer megalkotása stb. 

Ezt a koncepciót bírálják el a pályázat során, majd a nyertes pályázó a beadott szakmai koncepcióban foglaltak megvalósítására használhatja fel a nyert keretösszeget. 

A tervezett programmal szemben támasztott tartalmi feltételek:

  1. a pályázó és együttműködő szervezet kooperációja a rendelkezésre álló erőforrások teljeskörű felhasználására alapuljon;
  2. létszám (összesen hány gyermeket érint a projekt; csapatlétszám, egyéni sportolók száma stb.)
  3. jövőkép, utógondozás (fenntartja-e a jövőben az adott programot, beépít-e hosszútávon valamely elemet, van-e meghatározott cél a jövőre nézve stb.)
  4. a pályázó gyermekvédelemmel kapcsolatos korábbi intézkedése/intézkedései (etikai kódex-el rendelkezik-e, sportpszichológus segíti-e a gyermekek felkészülését stb.)
  5. a pályázatban meghatározott célcsoportban vannak-e hátrányos helyzetű gyermekek.

A pályázat típusa: nyílt

Pályázók köre: A pályázó budapesti székhelyű sportszervezet lehet.

A pályázati keretösszeg (pályázni csak a teljes keretösszegre lehet): 4.050.000 Ft

A pályázat elbírálása során egy kedvezményezett kerül kihirdetésre.

A támogatás jellege: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás

Önrész rendelkezésre állása nem szükséges.

Pályázat megvalósítási időszaka: 2023. január 1. és 2023. december 31. között

A pályázat személyes beadási határideje: 2022. november 24. (csütörtök)

A pályázat postai úton történő feladásának határideje: 2022. november 21. (hétfő)

A pályázati felhívás, a kitöltendő pályázati adatlap és a költségvetés tervezet sablonja, valamint a kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató a Fővárosi Önkormányzat honlapán, ide kattintva elérhető.

Milyen volt a hokitavasz?

Gyerehokizni

Válogatott termékek

Erste Liga TV