Pályázat amatőr klubok részére - az MJSZ versenyrendszereiben való részvétel költségeinek támogatására

2020.05.13. 15:07 |
A Magyar Jégkorong Szövetség 2019. május 28-án megtartott éves rendes küldöttgyűlésén egyebek mellett elfogadta azt is, hogy a versenyeztetési díjak a következő szezon vonatkozásában megváltoznak. Az MJSZ vezetése jelezte, hogy a megnövekedett díjak 10%-os önerejéhez támogatást fog nyújtani a klubok részére.

Az érintett szezon lezárult, valamennyi versenyeztetési díj pontos összege immár ismert és nem fog változni. Az MJSZ ezért ezen a pályázaton keresztül kíván hozzájárulni a pályázó klubok versenyeztetési költségeihez. Az egyes pályázók kizárólag a többlet versenyeztetési költség 10%-a mértékéig pályázhatnak.

Pályázat szakmai és pénzügyi tartalma:

  • a 2019/2020-as szezonban versenyeztetett korosztályok, csapatok és az elvégzett szakmai munka ismertetése,
  • pályázni kívánt összeg megjelölése.

Pályázat teljesítésével kapcsolatos elvárások:

  • szakmai elvárások: a pályázó a 2019/2020-as versenyszezonban legalább egy kor-osztályban csapatot indított az MJSZ által kiírt bajnoki vagy tornarendszerben és a pályázat lejárati időpontjában szerepel az MJSZ egyesületi tagnyilvántartásában
  • pénzügyi elvárások: a pályázó sportszervezetnek nincsen lejárt tartozása az MJSZ felé a pályázat benyújtásakor. Erről a pályázó sportszervezetnek a pályázatban nyilatkoznia kell, és a befogadott pályázat esetén folyósítási feltétel, hogy a kifizetés időpontjában se legyen nyilvántartott követelés az adott sportszervezettel szemben.

Támogatott időszak: 2019.07.01. – 2020.06.30.

Támogatási összeg: A pályázatban rendelkezésre álló keretösszeg 18.831.200,- Ft. A pályázható összeg a 2018/2019 és 2019/2020 évi versenyszezonokban megfizetett vagy megfizetésre kerülő versenyeztetési költségek (kizárólag: sportszervezet éves tagdíja, csapatnevezési díjak, verseny-engedélyek díja, játékos regisztrációs díjak) különbségének 10%-a lehet. A számolás alapját a tárgyszezon tényleges versenyeztetési tételeinek és az előző szezon díjtételeiek szorzata képezi. Az MJSZ a pályázat kihirdetését követően az egyes sportszervezeket tájékoztatja a nyilvántartásokban szereplő, általuk megpályázható összeg maximális összegéről.

Pályázat elbírálása: Azon pályázatokat, amelyek a kiírás szakmai és pénzügyi tartalmának megfelelnek, befogadjuk és elbíráljuk. A feltételek teljesülése esetén az MJSZ gondoskodik az adott klubra érvényes maximális összeg kifizetéséről 2020. június 15-ig.

Beadási határidő: 2020. május 20. éjfél. A pályázati anyagot a pályázó sportszervezet cégszerű aláírásával kell ellátni és elektronikus formában benyújtani.

Cím: info@icehockey.hu, tárgy: Versenyeztetési díj növekmény - önerő pályázat”

Elbírálás, eredményhirdetés határideje: 2020. május 25.

Tájékoztatás, kérdések: További tájékoztatás 2020. május 18-ig a penzugy@icehockey.hu e-mail címen kérhető. A tárgyban fel kell tüntetni: „Versenyeztetési díj növekmény - önerő pályázat”

Gyerehokizni

Válogatott termékek