Május 30-án lesz az MJSZ küldöttgyűlése

2024.05.09. 20:00 |

A Magyar Jégkorong Szövetség a 2024. évi rendes küldöttgyűlését 2024. május 30-án, csütörtökön 10:00 órától tartja a Sporttudományi Egyetem konferenciatermében. A meghívókat megkapták az MJSZ tagszervezetei.

A közgyűlésen a tagszervezet kizárólag akkor gyakorolhatja szavazati jogát, ha a Küldöttgyűlést megelőző 30. napon nem áll fenn lejárt tartozása a szövetséggel szemben, vagy a lejárt tartozását a Küldöttgyűlést megelőző legkésőbb 7. napjáig teljesíti.

Minden szavazni kívánó tagszervezetünk feltétlenül hozza magával az alábbiakat:

 • eredeti, hivatalos, 30 napnál nem régebbi (cég)bírósági kivonatot a szervezet aktuális nyilvántartásáról, valamint
 • a kivonat szerint aláírásra jogosult képviselő(k) aláírási címpéldányát/címpéldányait.
 • azon tagszervezetek esetén, amelyek a Szövetség irányában fennálló pénzügyi egyenlege 2024. április 30-án tartozást mutat, legkésőbb a Küldöttgyűlést megelőző 7. nappal keltezett igazolást, amely szerint a tagszervezetnek nem áll fenn tartozása az MJSZ-szel szemben.

Ha nem a kivonat alapján jogosult személy(ek) is kíván(nak) szavazni, a szavazók hozzák magukkal a szavazásra jogosító meghatalmazást. A meghatalmazást a tagszervezet részéről a kivonat alapján igazolt, aláírásra jogosult személy írja alá (együttes képviseleti jogosultság esetén mindkét aláírásra jogosult). A meghatalmazást mindazon küldöttekre vonatkozóan külön-külön ki kell állítani, akiket a jelölő tagszervezet a küldöttgyűlésre delegál.

Az a küldött, aki a regisztrációnál a szükséges dokumentumokat nem tudja bemutatni, nem jogosult a szavazásra.

Felhívjuk azon tagszervezeteink figyelmét, amelyek több szavazati joggal rendelkeznek, hogy az alábbiak szerint élhetnek szavazati jogukkal:

 • A sportszervezet annyi küldött állítására jogosult, ahány szavazatszámmal rendelkezik. Az egyik szavazati jog a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyt illeti meg, aki azonban további meghatalmazás nélkül csak erre az egy szavazat leadására jogosult). A törvényes képviselő a kivonat és az aláírási címpéldány bemutatásával szavazhat.
 • A több szavazati joggal rendelkező küldött a tagszervezetet meghatalmazás útján képviselheti a szavazásokon. A meghatalmazást a szervezet törvényes képviselője állítja ki küldöttenként, vagy több küldöttet egy meghatalmazásban jelöl ki. A küldöttek a meghatalmazás bemutatásával jogosultak szavazásra. (Az erre vonatkozó meghatalmazásmintát mellékelten küldjük.)
 • A küldöttek meghatalmazhatnak maguk helyett más személyt is a szavazásra:
  • A helyszín véges kapacitására tekintettel javasoljuk, hogy a küldöttek közösen hatalmazzanak meg maguk helyett egyetlen természetes személyt, így egy adott tagszervezettől elegendő annak az egy személynek megjelenése, aki bemutatja az eredeti küldöttek meghatalmazását, valamint a tőlük kapott saját meghatalmazását (a szavazati jog gyakorlására vonatkozó meghatalmazásmintát is csatoltan küldjük.).
  • A küldöttek meghatalmazhatnak akár egy másik szervezetet (annak képviselőjét, küldöttjét) is, hogy helyettük járjanak el a szavazás során. Ez azonos vagy szomszédos településeken lehet segítség, mivel elegendő az egyik szervezetnek megjelennie a küldöttgyűlésen. Itt is kétlépcsős a meghatalmazási folyamat a fentiek szerint.
  • A küldöttek mandátumainak vizsgálatát a Küldöttgyűlés megtartása előtt kell lebonyolítani. A küldöttet jelölő eredeti okiratnak tartalmaznia kell a küldő tag nevét, székhelyét és bírósági nyilvántartási vagy cégjegyzék számát, a küldött nevét és személyi azonosító igazolványa számát, továbbá a küldő tag erre jogosult képviselőjének aláírását. A küldöttek mandátuma az adott, valamint az esetlegesen megismételt Küldöttgyűlésre szól. 

A szavazatszám és a küldöttállítás szabályait az Alapszabály 13. §-a tartalmazza. Amennyiben a szükséges dokumentumokkal nem igazolják legkésőbb a küldöttgyűlés napjáig a szavazásra való jogosultságot, úgy a küldöttek vagy meghatalmazottjuk nem jogosult a szavazásra. 

A küldöttgyűlés tervezett napirendi pontjai:

 1. A 2023/2024-es szezon szakmai beszámolója
 2. A 2023-as év pénzügyi beszámolója és éves mérlege
 3. Közhasznúsági jelentés
 4. A Felügyelőbizottság 2023. évi beszámolója
 5. Könyvvizsgálói jelentés
 6. A 2024/2025-ös szezon szakmai programja
 7. A 2024/2025-ös szezon pénzügyi programja
 8. Az MJSZ stratégiai beszámolója
 9. Teljes tisztújtás, amelynek keretében az alábbi tisztségek kerülnek betöltésre: elnök, szakmai alelnök, általános alelnök, elnökségi tag (8 fő), Felügyelő Bizottság elnök, Felügyelő Bizottság tag (2 fő)
 10. Egyebek

Kérjük a tagszervezeteket, hogy részvételi szándékukat 2024. május 20-án 10 óráig elektronikus úton jelezzék a kovacs.julia@icehockey.hu címre.

Gyerehokizni

Válogatott termékek

Erste Liga TV