Jogi szakokleveles sportszakember képzés a Pázmány Egyetemen

2018.06.06. 10:00 |
Jogi szakokleveles sportszakember képzés indul szeptembertől a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Intézetében.

A szakirányú továbbképzés célja a sportjogi és az ehhez kapcsolódó szakismeretek megszerzésének biztosítása, amelyek a sport közigazgatásban, a sport magánjog, a doppingellenes harc területén, valamint a sportszervezetek mindennapi működésében nélkülözhetetlenek a sportban tevékenykedő nem jogász szakképzettségű szakemberek számára.

A jelentkezés feltétele: Bármilyen képzési területen alap- vagy mesterképzési szakon szerzett oklevél, illetve főiskolai vagy egyetemi oklevél és szakképzettség.

A pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet szerint a képzés beszámítható a pedagógus-továbbképzés teljesítésébe.

A levelező tagozatos képzés időtartama 3 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor.

A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján)
jogi szakokleveles sportszakember
szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege: 160,000 Ft / első félév**

A képzés ideje:
3 félév - félévente 10 alkalom
Képzési nap: péntek délután (tervezett indítás: 2018. szeptember 13. 14:00-19:00)
Jogi alapozó: csütörtök délután (csak első félévben + 10 alkalom)

Jelentkezési határidő: 2018. július 13.

A tanrend megtekinthető az intézmény honlapján. 

Gyerehokizni