Felvételi információk a Testnevelési Egyetemre

2023.01.13. 11:50 |

A továbbtanulni vágyók a Hungexpón az Educatio oktatási szakkiállításon is megismerkedhetnek a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem képzéseivel.

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Szenátusa döntött a 2023-as és 2024-es felvételi szabályairól, az emelt szintű érettségi követelményekről, a minimum ponthatárokról és az intézményi pontok rendszeréről.

A 339/2022. (IX.7.) Korm. rendelet alapján a 2023-as és az azt követő, 2024-es felsőoktatási felvételi eljárások jelentősen megváltoznak a korábbi években megszokott gyakorlathoz képest.

A jogszabálymódosítás következménye, hogy a felsőoktatási intézmények jelentősen bővülő döntési lehetőséget élvezhetnek a 2023. és a 2024. évi felvételi eljárásban. Ennek megfelelően az Egyetem Szenátusa az alábbiakat határozta meg.

1. A 2023. évi felvételi eljárással kapcsolatos információk

1.1. BA Edző és Osztatlan tanárképzés

Ezen képzések esetében a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 18. § (3) bekezdése szerint a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján kell megállapítani, a gyakorlati vizsga pontszámának megkettőzésével, intézményi pontok hozzáadása nélkül.

A 2023-as felvételi eljárásban az Egyetem a felvételi minimumpontszámot, a BA Edző szak esetén 280, osztatlan tanárképzés esetén 305 pontban határozza meg.

1.2. BSc Sportszervezés, valamint BSc Rekreáció és életmód szakok

Az Egyetem változatlan formában fenntartja az emelt szintű érettségi követelményt.

Az Egyetem a felvételi minimumpontszámot a 2023-as felvételi eljárásban 280 pontban határozza meg.

2. A 2024. évi felvételi eljárással kapcsolatos információk

2.1. BA Edző és Osztatlan tanárképzés

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 18. § (3) bekezdése szerint a felvételi összpontszámot, kizárólag a gyakorlati vizsga alapján, a gyakorlati vizsga pontszámának megkettőzésével, intézményi pontok hozzáadása nélkül kell meghatározni.

A 2024-es felvételi eljárásban az Egyetem a felvételi minimumpontszámot BA edző szak esetén 280, osztatlan tanárképzés esetén 305 pontban határozza meg.

2.2. BSc Sportszervezés, valamint BSc Rekreáció és életmód szakok

2.2.1. A tanulmányi pontok kiszámításához szükséges ötödik tárgy kiválasztása a középiskolai bizonyítványból

A 2024 felvételi eljárástól kezdődően a felsőoktatásért felelős miniszter az eddig előírt tárgyak helyett a tantárgyak egy bővebb körét határozza meg a tanulmányi pontok kiszámításához. Ebből az intézmények képzési területenként határozhatják meg, hogy mely tárgyakat veszik figyelembe a tanulmányi pontok kiszámításához.

Az eddigi felvételi eljárásokban, utoljára azoknak, akik 2023. február 15-ig jelentkeznek majd, a középiskolai pontokat kötelezően magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika, egy, legalább két évig tanult idegen nyelv és egy választott, legalább két évig tanult természettudományos tárgyból, az utolsó két tanult év végi eredményből számították. 2024-től azonban a kötelező magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv mellett a választható ötödik tárgyak listáját a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem az összefoglaló táblázatban határozta meg.

2.2.2. Az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül az ötödik érettségi vizsgatárgy kiválasztása

A felsőoktatásért felelős miniszter ajánlása alapján a 2024 eljárástól a választható, ötödik érettségi tárgyak listája is bővül, melyből az intézmények képzési területenként választhatnak. Egyetemünk által elfogadott tárgyak listáját táblázatunkban foglaltuk össze.

2.2.3. Az érettségi pont számításához felhasználható érettségi eredményekről való döntés

Bővül az érettségi pontot adó tárgyak köre is a felsőoktatásért felelős miniszter által meghatározott lista alapján. A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen a 2024 eljárástól alkalmazandó, képzési területre vonatkozó tantárgyi listát táblázatunk tartalmazza.

2.2.4. Az intézményi pontok 2024-től

A 2024 felvételi eljárástól a többletpontok rendszerét az intézményi pontok rendszere váltja fel, melyben továbbra is maximum 100 pont szerezhető, de a korábbiaktól eltérően a jövőben az intézmények egymástól eltérően határozzák meg, hogy milyen plusz teljesítményt milyen pontszámmal jutalmaznak a felvételi eljárás során.

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem beiskolázásra kialakított pontrendszerét a tanulmányi eredményekben szerzett kiválóság, a tehetséggondozás elvei mentén határozta meg.

Egyetemünk komplex pontrendszere intézményen belül egységes, emellett tartalmazza a szakokhoz kapcsolódó speciális szempontokat is.

Az intézményi pontokat tartalmazó táblázatunk itt érhető el.

2.2.5. Az Egyetem a felvételi minimumpontszámot a 2024-as felvételi eljárás kapcsán 280 pontban határozza meg.

BA Edző

A szakról:

  • A hallgatók, az általuk választott sportágban olyan magas szintű edzői ismereteket sajátítanak el, melyek alkalmassá teszik őket a különböző utánpótlás korosztályok és felnőtt sportolók szakmai képzésére, fejlesztésére, versenyeztetésére.
  • Magas szinten ismerik sportáguk technikai, taktikai elemeit, azok oktatásának és alkalmazásának módszereit, valamint a legújabb nemzetközi trendeket.
  • Részletesen ismerik az emberi test anatómiáját, a szervezet működését és a különböző helyzetekben mutatott reakcióit, valamint a sportolók hosszú távú fejlesztésének elveit, módszereit.
  • Átfogó pedagógiai, pszichológiai, szociológiai tudásuk birtokában képesek az egyén fizikai felkészítése mellett a mentális fejlesztésére is.

További részletek itt olvashatók.

Látványos showműsorral, neves sportolókkal, színes standdal és rektorhelyettesi köszöntővel várja a továbbtanulni vágyókat a szombatig tartó Educatio nemzetközi oktatási szakkiállításon a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem.

Gyerehokizni

Válogatott termékek

Erste Liga TV