Teendők, változások

2017.02.15. |

Tisztelt Sportszervezetek!

Szeretettel meghívjuk Önöket a Magyar Jégkorong Szövetség által 2017. március 1. napján (szerdán) 11 és 15 óra között megrendezésre kerülő Tao tájékoztatóra.

Az MJSZ munkatársai és meghívott külsős szakértők az alábbi témákban tartanak tájékoztatót:

  1. Tao programok keretében végzett sportcélú ingatlanfejlesztések és beruházások
  2. Közbeszerzési szabályváltozások
  3. Egyesületek törvényes működése – tagság
  4. Egyéb taos kérdések (például jóváhagyást érintő témák, egyéb nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéssel kapcsolatos hasznosítási kérdések)

A tájékoztató során természetesen a sportszervezetek a fenti témákkal kapcsolatos és egyéb kérdésékben feltett kérdéseire is válaszolunk.

Elsősorban azon gazdasági szakemberek megjelenésére számítunk, akik a felsorolt témákkal foglalkoznak a sportszervezeteknél.

A jelenleg jóváhagyott sportcélú ingatlan fejlesztés és beruházás tao programmal rendelkező sportszervezetek megjelenése az első két témában kötelező!

Természetesen minden más, akár a jövőben beruházást tervező egyesületet is várunk!

Üdvözlettel:

MJSZ Tao Ellenőrzés

2017.01.24-től az alábbi ügyeleti rendet biztosítjuk.

Dokumentumok elektronikus aláírásával és az elektronikus aláíró tanúsítványokkal kapcsolatos segítségnyújtás, hibabejelentés:
Szolgáltató: Microsec e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató
Telefon: +36-1-505-4444
Fax: +36-1-505-4445
E-mail: info@microsec.hu 
 
A felületre történő belépéssel és a kérelmekkel kapcsolatos segítségnyújtás, hibabejelentés kizárólag a
következő időszakokban:
2017. április 15. - május 31.
2017. augusztus 1. - augusztus 15.
2017 december 1. - december 31.

Más időpontokban e-mailben: zsoka@icehockey.hu 

2017.01.12. csütörtök 8:00-tól a TAO kérelmi rendszernek új elérhetősége:
https://gemma02.gemma.hu/tao

Az elektronikus aláíráshoz szükséges tennivalókról minden érintett sportszervezet hivatalos képviselőjéhez e-mail érkezett 2017.01.10-én.

Kérdés esetén elérhetőség 8:00-16:00 között: +36-20-941-4111

2015.12.24. naptól  a 22/C§ alapján (régi típus) nyújtott támogatási igazolások kiállításához VÁLTOZOTT a kötelező dokumentáció!
  1. ÚJ, innen letölthető együttműködési megállapodás
  2. Nyilatkozat 22 C együttműködési megállapodáshoz – (nyilatkozat) innen letölthető
  3. Kiegészítő támogatási megállapodás, vagy nyilatkozat - (nyilatkozat)
  4. NAV 0 Támogató, vagy köztartozás mentességet igazoló dokumentum
  5. NAV 0 Támogatott, vagy köztartozás mentességet igazoló dokumentum
  6. Igazgatási díj befizetését igazoló dokumentum
Azon egyesületek, akik nem ezt a mintát használják a szerződésben szerepeljen ez a mondat:
A Támogató nyilatkozik arról, hogy a támogatási összeg a rendelkezésére áll, és az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint vállalja a teljesítést!
______________________________________________________________________________________
A Magyar Jégkorong Szövetség TAO irodája a FONTOS változásra hivja fel a figyelmet:

2015. március 3-tól az elektronikus felületen kezelünk minden programmal kapcsolatos kérelmet, bírálatot! 
(Az elszámolással kapcsolatban a továbbiakban is minden a megszokott módon történik)

• sorok közötti módosítás
• programmódosítás
• hosszabbítás
• program beadásakor a hiánypótlási határidő meghosszabbítását
• program beadása után a felfüggesztést
• TIG kérelmek beadását (NAV, előzőek)
• TIG kérelmek visszavonását
______________________________________________________________________________________
Tisztelt Pályázók!

FONTOS VÁLTOZÁS
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI. 30.) Korm. rendelet 7. § (2b), valamint a 14. § (7) és (8) bekezdéseiben meghatározott – a visszafizetést követően az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására fordítható – fel nem használt támogatások visszafizetésére a tárca a Magyar Államkincstárnál vezetett Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla elnevezésű,10032000-01220328-50000005 számú számla szolgál.

A közigazgatási szolgáltatási díjakat, valamint az ellenőrzési feladatok ellátására fordítandó1%-ok 1/3-ad részét az NSI megszűnése után az EMMI Igazgatás által biztosított 10032000-01425190-00000000 számú számlára kell befizetni.

TIG Kérelmek

Új TIG kérelem benyújtása esetén javasolt szerződésmintákat csatolom.
Amennyiben más formátumot szeretne az Egyesület alkalmazni arra lehetősége van, de a következő adattartalmat mindenképp szerepeltetni kell:

Támogató – Támogatott Együttműködési megállapodás:
• Támogató cégszerű adatai
• Támogatott cégszerű adatai
• Törvényi hivatkozások
• Támogatási összeg megjelölése
• Támogatási jogcím megjelölése
• A megfelelő számlaszámok szerepeltetése: Egyesület elkülönített számlaszáma jogcímhez kötötten, MJSZ 1% 2/3 része: 10918001-00000039-69690132, EMMI számlaszáma 1%1/3 része:10032000-01425190-00000000
• A cég üzleti év fordulójának megjelölése
• A kapcsolattartók megnevezése
• Az utalás tervezett időpontja
• Dátum
• Cégszerű aláírás

Támogató – Kiegészítő támogatást fogadó szervezet:

• MJSZ részére való folyósításnál kizárólag a csatolt szerződés
• Támogató cégszerű adatai
• Támogatott cégszerű adatai
• Törvényi hivatkozások
• Támogatási összeg megjelölése, amelyet TAO támogatásként adott
• Támogatási jogcím megjelölése, amelyet TAO támogatásként adott
• Támogatási összeg, amely a nyújtott TAO támogatás után kiegészítő támogatásként ad!
A kiegészítő támogatásra nyitott számlaszám megjelölése: Mindenkinek, aki szeretne ehhez a támogatáshoz jutni, külön al számla nyitása kötelező!
• A cég üzleti év fordulójának megjelölése
• A kapcsolattartók megnevezése
• Az utalás tervezett időpontja
• Dátum
• Cégszerű aláírás

(letölthető dokumentum)

Gyerehokizni