Teendők, változások

2018.01.15. |

Bankszámlaszámaink megváltoztak:

 

FŐ (HUF) számlánk: 11600006-00000000-79713397

 

Igazgatási díj: 11600006-00000000-79723963

 

Utófinanszírozás: 11600006-00000000-79724074

 

Kiegészítő támogatás: 11600006-00000000-79724081

 

1% 2/3-a: 11600006-00000000-79724115

Tisztelt Pályázók!

A TAO munkacsoport a 2017-2018-as támogatási időszakra tervezett beruházásokkal kapcsolatos elképzeléseket, terveket szeretné megismerni, a pályázatok összeállításában segítséget nyújtani.

Időpont: 2017.03.22. 10:00-17:00-ig.
Helyszín: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) III. emelet nagytárgyaló.

A beruházások bemutatására 30 perc áll rendelkezésre. Pontos időpont egyeztetése: zsoka@icehockey.hu

Időpont egyeztetés utolsó határideje: 2017.03.16. csütörtök

A pontos beosztást 2017.03.20-án mindenkinek megküldjük.

FONTOS változás:
A Ket. szabályozás alapján a pályázatok felfüggesztése nem lehetséges, így a BERUHÁZÁSOK esetében is csak a hiánypótlásra van lehetőség a Korm. Rendelet által meghatározott határidők szerint.

Benyújtás: 2017.03.01-04.30. 24:00 (05.02) 4§(1)

Az MJSZ 120 napon belül hoz döntést. Hiánypótlásra egyszer van lehetőség 45 napos határidővel, amit egyszer további 45 nappal lehet meghosszabbítani külön kérelem benyújtása esetén.

Bírálat: max. 2017. november 26.

Figyelem: ez kitolódhat a 300 MFt feletti kérelmeknél a minisztériumi döntés bírálata miatt.

 

2017.01.12. csütörtök 8:00-tól a TAO kérelmi rendszernek új elérhetősége:
https://gemma02.gemma.hu/tao

Az elektronikus aláíráshoz szükséges tennivalókról minden érintett sportszervezet hivatalos képviselőjéhez e-mail érkezett 2017.01.10-én.

Kérdés esetén elérhetőség 8:00-16:00 között: +36-20-941-4111

2015.12.24. naptól  a 22/C§ alapján (régi típus) nyújtott támogatási igazolások kiállításához VÁLTOZOTT a kötelező dokumentáció!
  1. ÚJ, innen letölthető együttműködési megállapodás
  2. Nyilatkozat 22 C együttműködési megállapodáshoz – (nyilatkozat) innen letölthető
  3. Kiegészítő támogatási megállapodás, vagy nyilatkozat - (nyilatkozat)
  4. NAV 0 Támogató, vagy köztartozás mentességet igazoló dokumentum
  5. NAV 0 Támogatott, vagy köztartozás mentességet igazoló dokumentum
  6. Igazgatási díj befizetését igazoló dokumentum
Azon egyesületek, akik nem ezt a mintát használják a szerződésben szerepeljen ez a mondat:
A Támogató nyilatkozik arról, hogy a támogatási összeg a rendelkezésére áll, és az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint vállalja a teljesítést!
______________________________________________________________________________________
A Magyar Jégkorong Szövetség TAO irodája a FONTOS változásra hivja fel a figyelmet:

2015. március 3-tól az elektronikus felületen kezelünk minden programmal kapcsolatos kérelmet, bírálatot! 
(Az elszámolással kapcsolatban a továbbiakban is minden a megszokott módon történik)

• sorok közötti módosítás
• programmódosítás
• hosszabbítás
• program beadásakor a hiánypótlási határidő meghosszabbítását
• program beadása után a felfüggesztést
• TIG kérelmek beadását (NAV, előzőek)
• TIG kérelmek visszavonását
______________________________________________________________________________________
Tisztelt Pályázók!

FONTOS VÁLTOZÁS
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI. 30.) Korm. rendelet 7. § (2b), valamint a 14. § (7) és (8) bekezdéseiben meghatározott – a visszafizetést követően az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására fordítható – fel nem használt támogatások visszafizetésére a tárca a Magyar Államkincstárnál vezetett Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla elnevezésű,10032000-01220328-50000005 számú számla szolgál.

A közigazgatási szolgáltatási díjakat, valamint az ellenőrzési feladatok ellátására fordítandó1%-ok 1/3-ad részét az NSI megszűnése után az EMMI Igazgatás által biztosított 10032000-01425190-00000000 számú számlára kell befizetni.

TIG Kérelmek

Új TIG kérelem benyújtása esetén javasolt szerződésmintákat csatolom.
Amennyiben más formátumot szeretne az Egyesület alkalmazni arra lehetősége van, de a következő adattartalmat mindenképp szerepeltetni kell:

Támogató – Támogatott Együttműködési megállapodás:
• Támogató cégszerű adatai
• Támogatott cégszerű adatai
• Törvényi hivatkozások
• Támogatási összeg megjelölése
• Támogatási jogcím megjelölése
• A megfelelő számlaszámok szerepeltetése: Egyesület elkülönített számlaszáma jogcímhez kötötten, MJSZ 1% 2/3-a: 11600006-00000000-79724115, EMMI számlaszáma 1%1/3 része:10032000-01425190-00000000
• A cég üzleti év fordulójának megjelölése
• A kapcsolattartók megnevezése
• Az utalás tervezett időpontja
• Dátum
• Cégszerű aláírás

Támogató – Kiegészítő támogatást fogadó szervezet:

• MJSZ részére való folyósításnál kizárólag a csatolt szerződés
• Támogató cégszerű adatai
• Támogatott cégszerű adatai
• Törvényi hivatkozások
• Támogatási összeg megjelölése, amelyet TAO támogatásként adott
• Támogatási jogcím megjelölése, amelyet TAO támogatásként adott
• Támogatási összeg, amely a nyújtott TAO támogatás után kiegészítő támogatásként ad!
A kiegészítő támogatásra nyitott számlaszám megjelölése: Mindenkinek, aki szeretne ehhez a támogatáshoz jutni, külön al számla nyitása kötelező!
• A cég üzleti év fordulójának megjelölése
• A kapcsolattartók megnevezése
• Az utalás tervezett időpontja
• Dátum
• Cégszerű aláírás

(letölthető dokumentum)

Gyerehokizni